مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           8/15/2004

 

اورکات

سلام دوستان
توسط شبح عزيزيک انجمن هم برای کانون در اورکات درست شده است
مطمئنا با همکاری تمام دوستان محيط مناسبی برای تبادل نظر و فعاليت خواهد بود
و طبيعتا حمايت تمام دوستان کمک بزرگی برای مطرح شدن اين انجمن در شهر مجازی اورکات خواهد بود


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?