مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           5/19/2005

 

خداحافظ خورشيد

خداحافظ خورشيد در مهر ماه سال 1382 به نماينده وقت مجلس دكتر الهه كولايي ارايه شد تا عليرقم آگاهي به هرزي تلاشم آنچه مقدور بود در قبال آبهاي مازندران مان انجام داده باشم. اكنون با توجه به نشست كاري كشورهاي ساحلي اين دريا در تهران دوباره آنرا مي آورم


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?