مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           5/30/2005

 

كــــردهــــاي فراموش شده

كردستان سوريه بخش تاريكي است كه توجه چنداني به آن نمي شود و اين غفلت حتا هنگام صحبت از كردها نيز به سادگي روي ميدهد؛ تا جايي كه شمار قابل توجهي، از وجود كردها در سوريه ابراز ناآگاهي و يا شگفتي مي كنند. خود جامعه كردي تارنماي جهاني نيز اطلاعات چنداني از آن بدست نمي دهد. آنچه در ادامه مي آيد گفتگويي است اينترنتي، از سوي يكي از هموندان انجمن وبلاگ نويسان كردستان، كه بگونه اتفاقي با يك كرد سوريه برخورد كرده است. لازم به توضيح است كه اين كرد سوريه پس از اطمينان از بي خطر بودن، به اين گفتگو تن داده است
خواندن گفتگو: نژادگان


نظرهای شما:
سر انجام پشتکار مبارز خستگی نا پذیر و همبستگی همه مدافعان راه آزادی بیان و قلم نتیجه داد و مبارز در بند اکبر گنجی آزاد شد . پس این همبستگی را پر توانتر ادامه دهیم .
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?