مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           6/14/2005

 

پيام پشتيباني شهبانو

پيام شهبانو فرح پهلوي در حمايت از مبارزات زنان ايران و اعتصاب غذاي زندانيان و دانشجويان
به همراه عكس هايي از تجمع همراهان شاهزاده رضا پهلوي در محل ساختمان فدرال لس آنجلس » در بايگاني نژادگان


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?