مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           8/13/2004

 

با سلام به دوستان عزيز:

علي : تشکر می کنم از دوستان عزيزی که زحمت راه اندازی اين وبلاگ و پيش نويس منشور وبلاگ نويسان را کشيدند و بعلاوه ليست ايميل را راه اندازی کردند. من افتخار می کنم که توی جمعی هستم که نوشته های آموزنده خيليشون را مدتها با علاقه تعقيب می کردم. فکر می کنم اينجا توی اين وبلاگ جمعی هم بسيار بخونم و بياموزم.

بعلاوه اميدوارم که بتونيم با کمک هم منشور وبلاگ نويسان را هم مرور کنيم و به يک نوشته نهايي برسيم. قاعدتا اگر متخصيصن حقوقدانی در جمع ما باشند، اينکار سريعتر و راحت تر به نتيجه و جمعبندی می رسه.

با بهترين آرزوها برای کانون و وبلاگ نويسانش
علی


نظرهای شما:
علي جان،
همه ما از اين دوستان متشکر هستيم . من نيز از اينکه در اين جمع هستم به خود مي بالم.
نمي دونم چرا وقتي آرزوت رو خوندم يک لحظه بنظرم رسيد که بايد ميگفتيد: وبلاگ نويسان و کانونشان. بهرحال من هم براي همه آرزوي موفقيت مي کنم و براي رسيدن به نتايج بهتر لحظه شماري مي کنم.
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?