مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           8/16/2004

 

اين‌ك ما در انتظار آخرين فرمان هستيم

سلام...واين‌ك ما در انتظار آخرين فرمان هستيم
سخن بگو وارلان
دوستان عزيز و بزرگوار ما در جايي هستيم كه نياز به اين كانون جزء ضروريات است اما با ذكر اين نكته كه ما چه مي‌خواهيم و قرار است چه‌كاري انجام دهيم و هر كس چه‌بايد بكند...چيزي كه الان تقريباً تمام گروهاي ايران‌ي بدون استثناء گرفتار آن هستند اين است كه نمي‌دانند اهداف‌شان چيست و چه‌كار قرار بكنند و بي‌برنامه‌گي كه جزء لاينفك گروه‌هاست، و مساله مهمتر لطفاً شعار ندهيم، كه خود نيز خسته شده‌ايم و در آخر با آرزوي هر هرچه بهتر شدن
من به ژان‌دارك قول داده‌ام
هادي اكبرينظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?