مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           9/08/2004

 

سو استفاده شركت ها از وبلاگ نويسان

چندي پيش تبليغي ديدم كه ادعا كرده بود براي كمك به وبلاگ نويسان به هر كليك آگهي آن شركت در وبلاگ ، 100 ريال پرداخت مي
كند و شرط پرداخت مبلغ رسيدن به تعداد 5000 كليك بود .
جالب اينجاست بعد از ماهها ! و رسيدن به 5000 كليك ، اكنون آن شركت با بي احترامي ، وبهانه هاي واهي اعلام مي دارد كه حاضر به پرداخت هيچ مبلغي نيست .
در ضمن من قبلا در آگهي هاي گوگل ثبت نام كرده بودم ولي بدليل عدم امكان انتقال وجه از آمريكا به ايران ، 100$ رايگان براي گوگل كار كردم و جالب اينجاست شركت گوگل مي توانست از همان اول به ايرانيان اعلام كند كه امكان پرداخت به ايران وجود ندارد .
به هر حال افراد سود جو ، در پي سوءاستفاده از وبلاگ ها در جهت منافع خود مي باشند و هيچ مرجع و مدافع قانوني براي دفاع از حق وبلاگ نويسان براي هزينه آگهي هايشان وجود ندارد .
به نظر من "كانون وبلاگ نويسان" بايد اصلي يا نكته ايي در اين مورد داشته باشد كه هر كسي قادر به سو استفاده از وبلاگ نويسان نباشند .
در پايان اميدوارم ساير وبلاگ نويسان فريب چنين شركت هايي را نخورند .


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?