مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           9/15/2004

 

هويت مجازي

وبلاگ نويس هويتي مجازي دارد، يعني يك سايه‌است از نويسنده‌اي كه الزاماً انديشمند هم نيست ولي هست. همين وجود وي به افكارش اجازه‌ي نشر مي‌دهد. مجوز هيچ مقام بالا و والايي را نيز لازم ندارد. وبلاگ نويس الزاماً روشنفكر نيست. يك نوجوان عاشق پيشه است يا يك پيرمرد تنها و منزوي. اما برآيند انديشه‌اش، آن‌چه هست يا به‌آن تظاهر مي‌كند را مي‌نويسد. حال اگر هويت مجازي را تغير دهد معمولاً جوياي نام است. و چون مخاطب نمي‌يابد از تمام شگرهاي معمول و گاهي كثيف استفاده مي‌كند. دسته كردن مخاطبان مجازي يا حقيقي و گروه بندي و باند بازي بخش مهم اين رويداد است. به عنوان نمونه مسابقاتي كه به‌مدد امكانات خاص در اختيار خواص است. خواصي كه هيچ‌وقت نقش روشنگري يا مخالف‌خواني با هيچ‌چيز ندارند، اين امكان را پديد مي‌آورد. بياييم فضايي آزاد و دموكراتيك و صد البته عادلانه براي نشر افكارمان بسازيم و با تحريم ودوري از بيگانه‌گي با ديگران امكان تست دموكراسي را در فضاي مجازي شبكه و بدن توجه به هويت‌هاي واقعي پديدار كنيم


نظرهای شما:
کاملا با نظرات شما موافق هستيم با چه نثر زيبا و منطقي نوشته‌ايد. مرسي!
 
از این بهتر نمیشد گفت.
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?