مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           9/24/2004

 

محاق حماسه

باز هم گذشت و هیچ نگفتیم،باز هم آمد ور فت و هیچ نشنیدیم که بگویند.آن سوی دیگر دنیا از تجاوز هایشان مانند حماسه حرف می زنند و این جا ما از حماسه هایمان هیچ نمی گوییم. راستی هیج جای تاریخ هیج کجای جهان سراغ دارید که یک شهر یازده ماه در برابر یک ارتش مقاومت کند هیچ شهر دیگری غیر از آبادان این حماسه را آفریده است ؟این ها اتفاقی نیست ،دلیل دارد پشتوانه دارد فرق ملتی است که گذشته دارد با آنکه ندارد، شهر کویت را یادتان هست امیرش با شلیک اولین گلوله فرانسه بود و طی تمام مدت اشغال یک نفر از اهالی شهر نیمه شبی بیرون نیامد تا شعاری علیه متجاوزین بنویسد و اگر نبود امریکا لابد همچنان در تسخیر می ماندند. و اینجا هموطنان عربمان نام فرزندان متولد سال های جنگ خود را نام های "عربی تبار" نمی گرفتند و از شاهنامه بر می گزیدند و ایران باستان.چقدر فرق است بین مردمی که گذشته دارند با آنان که ندارند .این ها دلاوری است ،حماسه است.افتخار است باید بدانیم باید بگوییم برای کودکان مان باید بگوییم تا بدانند و ببالند .باید از حماسه ای که همین جا در یک قدمی تاریخ مان اتفاق افتاده است برای شان بگوییم و از حماسه سازان آن .باید از "دوران "برایشان بگوییم،خلبانی که آبروی صدام را برد. باید برایشان بگوییم که اوایل جنگ قرار بود که کنفراسی در بغداد برگزار شود و ایران اعلام کرده بود که بغداد امن نیست و صدام به این حرف خندیده بود.و دوران ،شهید دوران نا امنی بغداد را ثابت کرده بود مثل آرش که جانش را در کمان گذاشت و زه اش را کشید.
چند سال پیش پیکرش را به ایران تحویل دادند.آن موقع با یک واسطه از قول آزاده ای که در عراق بود شنیدم که شهید دوران با او هم بند بوده است می گفت او را در اسارت کشته اند خاطره ا ی هم از او تعریف می کرد که یک روز برای آنکه هم بندانش شکنجه نشوند مسئولیت کاری را که کس دیگری انجام داده بود می پذیرد و شکنجه می شود.موقع تحویل پیکرش در بخش گفتگوی شبکه دو آقایی از نیروی هوایی می گفت که شهید دوران زنده به دست عراقی ها نیفتاده است.کدام یک از این دو راست است؟ کسی می داند؟راستی چرا ما از اتفاق به این مهمی که همین چند سال پیش بر کشورمان افتاده است کم می دانیم .هیچ از آن فرمانده نیروی دریایی که نیروی دریایی عراق را فلج کرد و همواره بر عرشه "پیکان" ماند و با "پیکان"به آب ها پیوست می دانیم؟یا از اویی که به تنهایی دویست سیصد تانک عراقی را منهدم کرد؟چرا گروهی جنگ را مصادره کرده اند؟افتخار را مصادره کرده اند شهید را مصادره کرده اند؟چرا تلویزیون هر سال این موقع ها فقط برنامه های تکراری که در آن ها فقط یک سری نام تکرار می شوند را پخش می کند؟چرا از این همه"سیاوش که خونشان در رگهای گیتی جاری است"* به کودکان مان نمی گوییم؟
*تعبیری از استاد شاهرخ مسکوب


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?