مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           9/24/2004

 

برهوت آدم

وآدم می دید
با نگاهی تیز
چون عقاب
از فراسوی قله ای بلندتر از آسمان بیکران خدا
واوپرگشود
در گذشته ای دور تر از نزدیکان خویش
با اندیشه ای پویا
و او ایستاد درخود
تا شخم زند
به باورهای پاییزی دیروز در برهوت آدم
خویشش را به گردن کشید
سدی شکست
بذری کاشت
سبز شد
><><
بيدار باشيد
جاری بمانيد


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?