مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           9/26/2004

 

حق رای و حق رای ندادن !!

کانون وبلاگنويسان ايران
تعداد اعضا ۲۶۳ نفر
تعداد متقاضیان قبل از تکمیل: ۱ نفر
تعداد اعضای همبسته: ۴ نفر

تعداد اعضائي که در مورد اصول اساسنامه و منشور کانون در رای گيری شرکت کرده اند: 56 الی 63 نفر

تنها يک خواهش دارم از200 نفر باقیمانده اعضاء که در رای گيری شرکت نکرده اند:لطفا" دلیل عدم شرکتتان در رای گيری را اعلام بفرماييد تا شايد بنده و سايرين هم به شما ملحق شويم و رايمان را پس بگيريم. اگر اين عدم شرکت در رای گيری نشاندهنده بي تفاوتي ، باری به هرجهت بودن و تنبلي است که هيچ ، حرفي نيست..و تنها يک ابراز تاسف باقي ميماند بحال من و ما و همه اين طايفه وبلاگنويس اينترنتي.......اما اگر دليل قابل توجيهي در ذهنتان وجود دارد يا در پشت اين حرکت عقيده و ايده ای وجود دارد ،اصلح آن است که بقيه را هم روشن بفرماييد .شايد استدلال شما راهگشای ديگران هم باشد و ما هم به شما رای نادهندگان بپيونديم!!!!
فضولک


نظرهای شما:
agha , shoma hadise abe limo va sheyafe goshad ro shenidid!!!; melate shaid parvare irani ta bode in bode, hamishe bela nesbate dostane farhichte mesle gosfand amal mikardand, omidvaram be rahe rast hedayat shim.
http://mehdeye-mouod.blogspot.com
 
Hi everybody,
You'e most welcome here:
http://timeintelaviv.blogspot.com/farsi/
 
لطفا توضيح دهيد براي راي دادن بايد چكار كنيم؟ من يك بار سژعي كردم راي بدهم اما چون عضويتم تاييد نشده بود راي ندادم. لطفا روش و لينك راي دادن را اعلام كنيبد.
 
فضولک عزيز!
به هر حال در نهايت کسانی مي توانند عضو کانون وب‌لاگ‌نويسان شوند که منشور را امضا کنند.
همين تعداد رای هم خوب است.
 
ملت چرتي ، دولت چرتي ، رهبر مفنگي و مسئولان ترياکي ، البته وبلاگنويسش هم بايد در خواب باشد و حتی حال رای دادن هم نداشته باشد.
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?