مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           10/08/2004

 

فیلتر شدن سایت اصلی پن لاگ

دوستان متأسفانه سایت اصلی پن لاگ از ایران فیلتر شده است به این صورت که اعلام نمیکند که فیلتر شده ولی عملا" سایت را نمیتوان رؤیت کرد.


نظرهای شما:
يك آدم نخاله‌اي به اسم شمشاد دري‌وري‌هايي درباره‌يمن نوشته بود. لطفاً اجازه ندهيد از اين خزعبلات در بلاگ بيايد
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?