مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           10/17/2004

 

سر جدت، بيا کانديدای ریاست جمهوری شو (۲)نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?