مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           10/21/2004

 

انتخابات سرنوشت ساز

اين انتخابات از آنجا حائز اهميت است که نتیجه آن نه تنها بر روی آينده آمريکا، بلکه بر وضعيت سياسی تمام دنيا تاثيری غیرقابل انکار دارد.
ادامه......


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?