مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           4/27/2005

 
این نوشته به علت عدم رعایت روح منشور پن لاگ حذف شد. پن لاگ محرکین تنشهای گروهی و قومی را در راستای اهداف خود نمی داند. تصمیم های بعدی در این باره بوسیله شورای دبیران به اطلاع خواهد رسید.


نظرهای شما:
ادمين عزيز! خسن‌آقا جان!
از مسئوليت پذيری تو و ني‌لبک عزيز به سهم خودم تشکر مي‌کنم.
پن‌لاگ برای احترام گذاشتن به تمام انسان‌ها پايه‌گذاری شده است و نژادپرستی در آن جای ندارد.
البته اميدوار بودم نويسنده‌ی آن متن خودش مطلب را حذف کند.
 
حسن آقای عزیز
از زحمات شما ممنونم.
از دوستان عضو کانون صریحا و مصرا خواستارم که ا زاین تریبون عمومی د رجهت توسعه روحیه تساهل و مدارای اجتماعی استفاده کنند.آزادی استفاده از این تریبون عمومی به معنای پذیرش مسئولیتی خطیر در جهت رعایت حقوق اساسی بشر و روح منشور پن لاگ است.پس این آزادی را به مسوولیت بیارائیم .
نی لبک از صعود برهنه
 
تصور میکردم که اعضای پنلاگ همگی با عقیده قلبی به منشور کانون و آگاهانه به پنلاگ پیوسته اند.نمیدانستم که ...بگذریم. گذشت.ازین پس اینقدر ساده لوح نخواهم بود.
 
از همه اعضای پنلاگ بخاطر قصورم در سرکشی بموقع به پنلاگ 2 پوزش میخواهم. امیدوارم دیگر شاهد چنین متونی در این وبلاگ گروهی نباشیم.
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?