مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           6/20/2005

 

خيلي مهم است لطفا بخوانيد.

نتخابات دور دوم و بازگشت روشنفکران به آغوش اسلام

من حجت الاسلام فاکر با وجود اينکه نماينده انتصابي رهبر در مجلس هستم تصميم گرفتم با تحولات جديد در جهت فضاي باز سياسي به تنوير افکار عمومي بپردازم لذا وبلاگ JAMARAN را راه انداختم. خب بنا برقاعده من پيرو رهبر و نظام هستم ولي مي خواهم ثابت کنم که ما هم مي تونيم مثل جناح چپ دائم رنگ عوض کنيم. خب شما مي دانيد ما ملايان سواد اينترنتي نداريم و احتياج به وب مستر داريم وب مستر من يک جوان است که دوست دار ليبراليسم و آزادي است و اين از عجايب است که من متحجر و جوان ليبرال با هم کار مي کنيم گفتم من طرفدار جدي نظام اسلامي هستم ولي اين اجازه را به وب مسترم مي دهم که بر ضد ما ملايان استثنا بنويسد چون نميخواهم از دستش بدهم :

" دوستان عزيز وبلاگ نويس و خوانندگان محترم.

من نويسنده خوبي نيستم و ترجيح دادم تو وبلاگ خودم ننويسم و از حجت الاسلام فاکر خواستم تو پنلاگ مطلبم را بنويسه چون عجله هم دارم فرصت ويرايش ندارم کمي پراکنده خواهم نوشت ولي دوستان لطفا مطلب من را بخوانيد و نظر بدين چون در اين برهه حساس همفکري حساب شده مي تواند در روند دموکراسي تاثير گذار باشد.

شما اگر مخالف دموکراسي هستيد که هيچ اما اگر در راه دموکراسي هستيد بگذاريد از راه درست بدست بياد.

1- عده اي فکر مي کنند دموکراسي وابسته به فرد است. اما دوستان دموکراسي در درجه اول يک فرهنگ است که بايد در باور مردم نهادينه شود. ديديد که دموکراسي وابسته به فرديت خاتمي چطور به انحراف کشيده شد.

دموکراسي بايد از پايين نهادينه بشه .

2-دوستان چطور شما فکر کرده ايد هاشمي رفسنجاني ناجي دموکراسي است. دوستان مگر اين همه افشا گري ها که تاکنون درمورد هاشمي و آقازاده هايش شده کافي نبوده؟ چپاول ها ، رانت ها، قتل ها و بگير وببندها سياست هاي غلط که فقيرها فقير تر و پولدار ها ثروتمند تر شدند.

مگر يک عالمه پروژه ناقص تحويل مردم نداد. سدهايي ساخت که باتلاق شده. کارخانه هايي ساخت که ضرر ميده. خانواده اش انحصار واردات کالا را دارند.اين است مديريت اجرايي اين ملا!

هاشمي فقط پي منافع خود و خانواده اش هست

3- دوستان يادتان هست در انتخابات مجلس که هاشمي راي نياورد تمام ژستش و تبليغاتش بسيج و حزب الله و اين چيزها بود و حالا ژست تبليغاتي اش را عوض کرده؟ يادتان هست مبلغين هاشمي سالها قبل که براي بار اول رئيس جمهور شد مي گفتند خانمها با کت دامن و دختران در مدارس آزاد خواهند بود! اما هرگز چنين نشد!ميبينيد هاشمي دائم رنگ عوض مي کند؟

4- دوستان احمدي نژاد هم عامل جنايات رژيم است اما چرا در نقدهاي خود حرف هاي ناسنجيده مي زنيد؟ به احمدي راي نمي دهيد چون خوش تيپ نيست يا چون پول دار نيست؟ مگر خوش تيپي ملاک است؟ يعني اينقدر ساده لوح و بد منطق شديد يعني اگر يک ديکتاتور خوش تيپ مثل هنرپيشه هاي هاليوود بود به اون راي مي دهيد! يا ديکتاتوري مثل رفسنجاني که با چپاول و رانت خواري ثروتمند شده را به خاطر ثروتش دوست داريد.

يعني مردمي هستيد که هنوز عقلتان به چشمتان است! يعني بلوغ فکري نداريد.

5- دوستان احمدي نژاد تير خلاص زن بوده درست اما فکر کرده ايد رقبايش قديس بودند يا يک آدم عادي بودند.

آيا حافظه نداريد؟ آقاي ابراهيم نبوي شما ما را از نظاميان مي ترسانيد؟ مگر وزارت اطلاعات مخوف تر از نظاميان نيست. مگر حجاريان عطريانفر و تمام ايل و تبار جناح چپ در تمام سالهاي کشت و کشتار در وزارت اطلاعات نبودند؟ مگر خود هاشمي آمر جنايات نيست؟

مگر همين جناح چپي ها در همان زمان در قوه قضائيه برمسند قدرت نبودند.

تا يک شخص به مرحله تير خلاص خوردن برسه :

اول قانوني نوشته مي شود که او را مجرم تلقي مي کند دوم لو ميره سوم دستگير ميشه جهارم شکنجه مي شه پنجم محاکمه ميشه ششم محکوم مي شه هفتم زندان مي شه هشتم تو زندان شکنجه مي شه و نهم تير باران مي شه و دست آخر تير خلاص به او زده مي شه.

شما همچين يقه اون آخري را گرفتين که انگار اون نه مرحله قبلي دست احمدي نژاد بوده. چرا چون مي خواهيد افکار عمومي را منحرف کنيد؟ اون مراحل قبلي که دست عده اي از همين اصلاح طلبان بوده!

حتي اين ماهواره ها همچين عليه احمدي نژاد دارن تبليغ مي کنند که مردم فکر مي کنن بقيه بيگناهن. آيا آقاي هاشمي به لس آنجلسي ها هم خير و برکت رسونده ؟

6- اگر جناح چپ با آن سابقه لجنمال و کثيف در رفتار خود معتدل شده شايد جناح راست نيز تغيير موضع دهد؟

حداقل جناح راست به اندازه جناح چپ سابقه جنايت ندارند. هر دو گروه پي منافع خويش هستند و براي اينکه صداي مردم در نيايد آزادي هايي را خواهند داد و اين را براي بقاي خود مي دهند لطفا در انتخابات شرکت نکنيد و بخصوص به هاشمي به اين جنايتکار مکار راي ندهيد.

7- يک اصل در فرهنگ دموکراسي توان تحليل راي دهندگان است . دوستان اينکه به يکي راي بديم که لج ديگري در بياد. يا اينکه به يکي راي بدهيم چون او رقيب دشمن ماست غلط است چون دليلي نيست که رقيب دشمن ما دوست ما باشد. شير و کفتار دشمن خوني همديگرند ولي هردو آهو را به قتل مي رسانند و فقط شيوه شکار شان متفاوت هست . آهو به سمت شير برود چون از کفتار متنفر است؟

8- دوستان چرا به جاي اينکه مدافع و مروج دموکراسي باشيد عمله سياستمداران شده ايد؟

سياست يعني کثافت و هميشه سياستمدار پيرو منافع خودش است. سياستمدار هرگز روشنفکر نمي شود!

روشنفکر به حقيقت احترام مي گذارد و آدم يکرنگ است و منطق شما را بکار مي گيرد ولي سياستمدار احساس شما را بکار ميگيرد يک جنبه را بزرگ مي کند چون کوه و يک جنبه که به ضررش است هميشه کوچک مي کند!ضد و نقيض حرف مي زند و فقط به فکر منافع خودش است.

حامي روشنفکران باشيد وبيايد خودتان روشنفکر باشيد و نه حامي يک مشت دغل.

بگذاريد روشنفکران به عنوان مناديان و مجريان دموکراسي شناخته شوند. نه امثال معين و هاشمي و خاتمي!

9- دوستان آيا تاکنون اين سوالات برايتان پيش آمده:

ببينين دانشجويان را زنداني کردند باطبي را به جرم اينکه لباس خوني دوستش را به خبرنگاران نشان داد به زندان انداخته اند. اما اين اصلاح طلبان واکنش مهمي نشان ندادند.

ولي ديديد همين اصلاح طلبان چه قدر براي کرباسچي و نوري سر ودست شکستند و متينگ راه انداختند تا آزاد شدند؟

ديديد در آخرين انتخابات مجلس چون از قدرت کنار گذاشته شده اند چه بلوايي راه انداختند . ديديد حالا که کروبي و رفسنجاني از قدرت کنار انداخته شده اند. چه غش و ضعفي ميکنند! داد خروج از حاکميت مي زنند؟ داد بي عدالتي مي زنند و داد ضايع شدن حقوق مردم را مي زنند؟

دوستان به منوچهر محمدي ها و باطبي ها که خيلي بيشتر ظلم شده اگر اين اصلاح طلبان درد عدالت و حقوق مردم را دارند:

چرا هرگز براي دانشجويان اين چنين غش و ضعف نکردند؟آيا دانشجويان مورد ستم ارزش نداشتند خاتمي يا کروبي يا هاشمي اعلام کنند که اگر بزودي آزاد نشوند چنين مي کنند و چنان؟

چرا فقط بر سر قدرت رسيدن غش و ضعف مي کنند؟

چرا در اين مواقع يادشان مي افتد که مردم حقوقي دارند؟

چرا براي موانع ردصلاحيت شوراي نگهبان غش و ضعف نکردند؟

چرا معين هاشمي و کروبي در اعتراض به وجود موانع شوراي نگهبان اعلام خروج از حاکميت را سر نداده اند؟

آيا اگر موانع شوراي نگهبان نبود هاشمي و معين و کروبي در قبال سيل افراد تحصيل کرده و مدبر و ليبرال توان ابراز وجود داشتند؟پس بدشان نمي يامد ردصلاحيتي باشه؟ ديگه چرا غش و ضعف براي اينکه حق مردم ضايع شده؟

چرا اين مقامات که آقازاده هاشون مشغول رانت خواري و انحصارات اقتصادي و چپاول ثروت مردم هستند مي بينند فرزندانشان مشغول چپاول هستند ولي غش و ضعف نمي کنند و افشاگري و خط ونشان نمي کشند و تو دهن بچه ها شون نمي زنند؟ چرا تو اين مواقع جسارت و شجاعتشون کم مي شود يا حقوق مردم و عدالت از يادشون مي رود؟

دوستان وبلاگ نويس دوستان دانشجو چرا خودتان را عمله سياستمداران مي کنيد؟

شما که اهل فکريد چرا گول مي خوريد؟

10- ميشه ديگه صد در صد فهميد که بهنود و حسين درخشان و ابراهيم نبوي قلم به مزدي بيش نيستند.و اين سردار سازندگي جيبشون را ساخته!

اين آقاي ابراهيم نبوي خداييش تو طنز رقيب نداره ولي مثل اينکه از بس خودش را جاي حسني گذاشته و مثل اون فکر کرده تا طنز بنويسه انگار مشاعيرش قاط زده .

آقاي نبوي لطفا خودت را به ليست شبه حسني هايت اضافه کن.

دوستان وبلاگ نويس اگر عده اي از وبلاگ نويسان مشهور عمله سياستمداران هستند. از آنان تقليد نکنيد. بياييد فکر کنيد و خودتان تصميم بگيريد!

11- دوستان سريال خانه پوشالي که يادتون هست . ديديد چطوري فرانسيس ارکاد مردم را خر مي کرد و محبوب مي شد و به قدرت مي رسيد. آيا اين کانديدا ها بخصوص هاشمي چنين نيستند.

دوستان وبلاگ نويس دوستان دانشجو چرا خودتان را عمله سياستمداران مي کنيد؟

شما که اهل فکريد چرا گول مي خوريد؟

12- دوستان شما که خوب تحولات چند ساله را پي گيري مي کنيد. مي دانيد هاشمي راي خوبي بياره يعني چي؟

آينده پس از پيروزي هاشمي:

الف- خبرنگار: آقاي هاشمي نظر شما درباره رفراندوم و تغيير قانون اساسي چيست؟

هاشمي: رفراندوم وقتي لازم مي شود که مردم نظام را قبول ندارند ديديد که 20 ميليون نفر به من راي دادند و اگر پاي صندوق ها رفته باشيد ديديذ که همه تيپي بودن. اگر مردم نظام را قبول نداشتند که در انتخابات شرکت نمي کردند.

ب- خبرنگار: آقاي هاشمي آزادي خانوم ها چه شد؟

هاشمي:ببينيد آيا من در کلام گفتم خانوم ها مي توانند روسري بردارند؟ کي من چنين حرفي زدم؟ نظام ما اسلامي است و مردم در انتخابات مهر تاييد زدند به نظام اسلامي و اصلا جامعه چنين جيزي را نمي پذيره و امنيت خود خانومها نيز به خطر مي افتد. بعضي چيزها هم زمان مي بره؟

ج- شاکي: اين خانواده هاشمي کشور را چپاول مي کنند.

جواب: چطور جرات مي کني به رئيس جمهور محبوب ملت توهين کني

د- خبر روزنامه: امروز آزادي خواه و منتقد نظام (و خار توي چشم هاشمي)آقاي X به نحو مشکوکي به قتل رسيد. گفته مي شود جناح بازنده جهت اخلال در کار هاشمي اين قتل را سازماندهي کرده .

13- دوستان مي بينيد که قشر مطالعه کننده که وبلاگ نويسان ايران هستند چگونه فريب مي خورند؟

من همون وقت که موضوع رفراندوم پيش آمد به آن خنديدم چون مي دانستم خيلي از اينها که نفوذ کرده اند بين روشنفکرنمايان عوامل رژيم هستند و چنانچه مثلا کشور رو به رفراندوم مي رفت آنچنان ماهرانه بازي هايي انجام مي شد که يک قانون اساسي مشکل دار دوباره به تصويب مي رسيد و امثال بهنودها و ابراهيم نبوي ها و شايد شيرين عبادي ها اعلام ميکردند که اي مردم همين قانون مشکل دار را فعلا قبول کنيد تا چهل سال بعد شايد اصلاح شد.

البته حتي فکر رفراندم با راي به هاشمي براي هميشه به زباله داني خواهد افتاد!

متاسفانه مشخص شد که به علت اينکه رهبري اين به اصطلاح اصلاحات دست سياستمداران بوده نه روشنفکران و محققان واقعي انباشته هاي ذهني وبلاگ نويسان و نويسندگان و مردم مملو از ظواهر پوشالي شده و بيش از قبل مردم مثل موم در دستان سياستمداران شده اند!

چون سياستمداران و روشنفکرنمايان وابسته به سياستمداران رهبري فکري مردم را به عهده داشته اند نخواسته اند مردم به طور عمقي توان تحليل پيدا کنند در اين 8 سال احساس مردم را پرورش داده اند نه منطق را.

حالا وقتي يک وبلاگ نويسي که مي دونم قلم به مزد نيست و ميشناسمش قبلا مي نوشت ما رفراندوم مي خواهيم حالا نوشته راي به هاشمي يعني تداوم اصلاحات ديگه از اين مردمي که روزي 12 ساعت کار مي کنند تا زندگي فقيرانشان بگذرد چه مي توان انتظار داشت؟ اونها که فرصت مطالعه ندارند. ديگه از اين دختران و پسراني که فقط پي عيش و نوش هستند چه انتظاري داريم.

من انتظار دارم دوستان در انتخابات شرکت نکنند.

اگر يک طرف کانديداها سابقه نظامي دارند طرف ديگر اکثرا سابقه اطلاعاتي - امنيتي دارند و خودتان بهتر مي دانيد که هر دو گروه از گروه هاي مخوف هستند و اطلاعاتي ها همان نظامي هاي مسلحي هستند که اختيارات بيشتري داشته و به رانت هاي اطلاعاتي نيز مسلح هستند. در حقيقت آنها يک درجه از نظاميان خطرناک ترند!

مي دانم که ديگر دير شده و هاشمي راي خواهد آورد و به ريش اصلاح طلبان واقعي خواهد خنديد!

در پايان از دوستان مي خواهم هم نظر بدهند و هم اينکه مواردي را که به ذهن من نرسيده را نيز اضافه کنند و به سايرين نيز اطلاع دهند.

فعلا که باطل پيروز است به اميد آينده!نظرهای شما:
در سایه اکثریتهای خاموش HOTBLOG
وبلاگ من بعد از مدتها توی این دو سه روزه فعال شده حتما بخونش ،منتظر نظرت هستم
به دوستهاتم بگو بخونن .سه روز آخر رو حتما بخونن
مرسی
http://onebest0.persianblog.com
 
در سایه اکثریتهای خاموش HOTBLOG
وبلاگ من بعد از مدتها توی این دو سه
روزه فعال شده حتما بخونش ،منتظر نظرت هستم
به دوستهاتم بگو بخونن .سه روز آخر رو حتما بخونن
مرسی
http://onebest0.persianblog.com
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?