مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           7/09/2005

 

به بهانه سالگرد 18 تیر 1378

می‌گویند ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار آن است. امروز که امکانات موجود به ما اجازه ثبت تاریخ را به آسانی می‌دهد اگر آنرا به ثبت نرسانیم در مقابل نسل آینده گناه کاریم.

آنها که به میدان آمدند و جانفشانی کردند هنوز گرفتارند. کمترین مسئولیت ما بعنوان یک ایرانی تلاش برای آزدی آنها و ثبت آن وقایع برای آیندگان است.

در بین آنها که گرفتار شدند احمد باطبی شاخص ترین است و از آنها که جانفشانی کردند عزت ابراهيم‌نژاد هنوز پس از گذشت شش سال جانیان آزادند و خانواده عزت ابراهيم‌نژاد درپی دادخواهی.

در بی‌دادگاه "حکومت عدل علی" تنها یک مقصر یافتند آن هم به جرم دزدی یک ریش تراش و هنوز بی‌دادگاه باطبی به نتیجه نرسیده است!
باطبی
و او شایسته و سربلند هنوز آزادی را فریاد می‌کشد.

و ما نیز اشک در دیده خنجری در دل آزادی را فریاد می‌کشیم

نامه باطبی از زندان


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?