مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           7/02/2005

 

یک آبرو ریزی دیگر، اینبار با کاندولیزا رایس!نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?