مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           7/16/2005

 

احمد سراجی آزاد باید گردد


آقای احمد سراجی از 7 تیر ماه که دستگیر شده اند در حال اعتصاب غذا به سر می برند
و وضع جسمانی وخیمی دارند ما خواهان آزادی احمد سراجی هستیم و تا زمانی که وی
را آزاد نکنند سکوت نخواهیم کرد گروه خرمیان


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?