مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           7/14/2005

 

http://www.khoramdin.co.sr

آريو سراجي را آزاد كنيد
امروز 16 روز است كه آقاي احمد سراجي مقلب به آريو سراجي بازداشت شده است ولي متاسفانه به دلايلي هيچ سايت يا شبكه خبري در مورد بازداشت
شدن وي خبري پخش نكرده استآقاي احمد سراجي 15 روز قبل صبح ساعت 7 صبح از دم در خانه شان توسط ماموران اطلاعات ربوده و به زندان تبريز انتقال داده شده است ساعت 12 همان روز شخصي به خانواده وي خبر دستگيري احمد سراجي را مي دهد احمد سراجي از روزي كه وارد زندان تبريز شده است دست به اعتصاب غذا زده و تاكنون اعتصاب وي ادامه دارد به طوري كه اين چند روز اخير به خاطر اوضاع وخيمش در بهداري زندان تبريز به سر مي برد طبق گفته هاي خانواده وي ماموران اطلاعات بازداشت وي را با حكم قضاي اجرا كرده اند ولي تاكنون هيچ حكمي به احمد سراجي و خانواده وي نشان داده نشده استداماد خانواده آقاي سراجي مي گويند كه احمد سراجي ممنوع الملاقات مي باشد در واقع افراد خاصي مي توانند وي را ملاقات كنند ولي خواهر كوچكتر آقاي سراجي گفته اند كه اخرين ملاقات با وي روز دوشنبه بوده است كه متاسفانه شخص ملاقات كننده را نمي شناسيمدر مورد اينكه چرا خبر دستگيري وي در هيچ كجا پخش نشده است خانواده وي گفته اند كه ما خودمان به زور از اوضاع احمد با خبر مي شويم دوما فكر كنم كسي پيگير اين مسئله نبوده استجرم وي هم تاكنون به كسي اطلاع داده نشده است در مور احمد سراجي تا امروز هيچ دادگاهي صورت نگرفته است فكر كنم آخرين دادگاه وي مربوط به آزاد سازي وسيقه هاي آزادي وي بودحكمي صادر نشده استموارد زير را تعيد مي كنم در ضمن به غير از موراد بالا مي توانم بگويم كه چندين بار توسط ماموران اطلاعات ربوده شده و زير شكنجه قرار گرفته است اثرات شكنجه كاملا در روي بدن وي مشهود است شكستگي سر وي كه مجبور به عمل كردن سر احمد سراجي شده اند و در آخرين شكنجه وي از ناحيه فتق آسيب ديده استبا اينكه جان يك آزادي خواه 33 ساله در خطر است هيچ كسي كاري نكرده استشما مي توانيد با پيگيري موضوع آقاي سراجي جان وي را نجات دهيد حال وي اكنون بسيار وخيم استآخرين اطلاعت براي شما ارسال مي گردد


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?