مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           8/08/2005

 

آخرین خبرها از وضعیت اکبر گنجی

یک شنبه 16 مرداد ١٣٨۴
مصاحبه راديو فردا با همسر گنجي امروز ما به اتفاق مادر آقای گنجی و بچه ها برای ملاقات به بیمارستان میلاد رفتیم. به ما گفتند امکان ملاقات نیست. ما برگشتیم منزل درحالیکه بسیار نگران بودیم و بسیار مضطرب بودیم. مادر آقای گنجی گریه می کردند، بچه ها خیلی نگران بودند. امروز از طریق یکی از پزشکان بیمارستان مطلع شدیم که آقای گنجی حالشان خیلی بد شده بود و بعلت اینکه خونشان غلیظ شده بود یکی از رگهای دستش لختگی خون پیدا کرده بود. افت فشار خون پیدا کرده بودند، افت ضربان قلب. نبضشان هم فعالیتش کم شده بود ...

شنبه 15 مرداد ١٣٨۴
در حاليکه خبر ها حاکي از تماس هاي شخصي و مستقيم دبير کل سازمان ملل با خرازي براي آزادی گنجى دارد، خانواده وي 4 روز است از وي بي خبرند. آیا این بی خبری نشانۀ بدی است؟! باید منتظر ماند تا ساعات آینده چه روی خواهد داد. گنجی باید زنده بماند
...
پنجشنبه 13 مرداد ١٣٨۴
روشنگری: (خبر تائید نشده است) گنــجی به "CCU" بیمارستان میلاد منتقل شده و به گفتۀ يکی از پرستاران بيمارستان ميلاد حال او بسيار وخيم است و فشارش پايين امده و هر لحظه امکان ايست قلبی است . بنا به همين خبر از ديدار همسر گنجی با او ممانعت شده است. از نقطه نظر پزشکی اکبر گنجی نمی تواند بیش از این دوام آورد درحالی که آسیب جدی به وی نرسد.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?