مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           8/12/2005

 

شروعی دوباره

با سلام
بلاخره وبلاگ بابک خرمدین هم به راه افتاد
کمیته مبارزه با سانسور اینترنت نیز فعال شد
امیدوام که عضوی از کمیته باشید
متن زیر رو هم بخوانید
روشنفکران، اندیشمندان، شاعران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، بلاگرها و گروه‌های سیاسی مسئولند و باید راهی برای نجات کشور از وضعیت فرسايشی موجود پیدا کنند. نوشتن نامه، امضا کردن طومار، گذاشتن لوگو و این‌گونه کارهای دفاعی همواره توأم با خستگی و فرسودگی و تلف کردن انرژی است. چنین کارهایی را ادامه می‌دهيم اما معتقديم که روند مبارزه اينک شيوه‌ی ديگری را می‌طلبد.


نظرهای شما:
احمد جان از ديدنت و شروع فعاليتت بسيار خوشحاليم.

اردشير
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?