مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           8/23/2005

 

چراهیچ نماینده ای در مخالفت با محسنی اژه ای صحبت نکرد؟


محسنی اژه ای که در یک جلسه بازوی سحرخیز را گاز گرفته بود بعنوان وزیر اطلاعات به مجلس معرفی شد و هیچکدام از نمایندگان در مخالفت با این پیشنهاد صحبتی نکرد. آیا گاز گرفتن بازوی یک انسان خود به تنهایی بیانگر عدم تعادل روحی وی نیست و نامناسب بودن وی را به عنوان وزیر اطلاعات ثابت نمی کند؟
یا اینکه نمایندگان مجلس میترسند که مورد غضب وزیر اطلاعات آینده واقع شوند و احیانا اسمشان جزو لیست قتلهای زنجیره ای آینده برود؟


نظرهای شما:
سلام ... ترسیدند گازشان بگیرند و واکسن و پادزهری موجود نیست!!!
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?