مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           9/21/2005

 

در شهر خبری نیست؟

دیگر در برابر پارادوکس ذهنم توان مقابله ندارم. بعد از اینهمه سال، نبوغ آسمانی ملایان، تشخیص اینکه چه کسی در کجا ایستاده است و ذهن پلید آدمی تا چه حد پیچ و خم دارد، برای همه مشکل می نماید. حتی اجنبی ها هم انگشت به دهان مانده اند! تحلیلهای چند ماهه اخیرشان را بخوانید، خودشان هم گیج شده اند!
القصه، داستان ما و سراندن مملکتمان به دهان حریص و بد منظر جنگ، بحث داغ -به اصطلاح- دوست و دشمن است
ایران را به طرف جنگ می برند


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?