مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           1/01/2006

 
دوستان عزيز و هموطنان گرامي
دلارا دختر 19 ساله ايراني كه هنگام جرمي كه به او وصله شده فقط 17 سال داشت محكوم به اعدام شده است. تا كي ما مي خواهيم هر چه كه اين دم و دستگاه فاسد و پر از رشوه و فاقد صلاحيت رژيم اسلامي به ما مي گويد باور كنيم؟ شما چطور مي توانيد رژيمي كه خود ميدانيد تا چه اندازه فاقد صلاحيت در هر مورد است را در مورد حكم دادگاه هايش كه از بيخ فاسدند را بدون كمترين اعتراضي قبول كنيد؟ خواران و برادران و دوستان و هموطنان ما را به راحتي به قتل مي رسانند وما هيچ نمي گوييم. بياييد تا اين دستگاه رعب و وحشت رژيم را با حمايت و فشار هاي بين المللي از كار بياندازيم تا با ترس كمتري بتوانيم در مقابل اين رژيم فساد و ضد زن و ضد جوان و ضد بشري بايستيم و مقاومت كنيم.

دوستان اين شايد براي شما كه بسياري از اين گونه اعدام ها را ديده ايد و يا در موردش خوانده ايد يكي ديگر باشد و فردا همه بكار خويش برويد واين يكي هم بد ست فراموشي سپرده شود. اما وجدان خود را چه گونه مي خواهيد آرامش دهيد وقتي مي دانيد كه اين رژيم هموطنان ما را هرگاه كه بخواهد به راحتي جرم هاي بي پايه و بي اساس به آنها مي بندد و به قتل مي رساند؟
پس بياييد و از اين به بعد در مقابل حكم هاي اعدام هموطنانمان ولو اينكه به حكم فاقد صلاحيت رژيم مجرم شناخته شوند اعتراض كنيم.

لطفآ متني را در اين مورد در وبلاگتان قرار دهيد و مرا آگاه كنيد تابا يك حمايت گسترده در اين رابطه براي نجات جان دلاراي احتمالآ بيگناه قدمي مثبت بداشته باشيم. من متني را به انگليسي نوشته ام كه شما- اگر مي خواهيد- مي توانيد در وبلاگتان قرار بدهيد.

موفق باشيد

دوستار شما و دوستار حقوق بشر

اردشيرDelaraa Darabi, a 19 year young Iranian girl, is sentenced to death by hanging by the Islamic regime’s incompetent courts. She was only 17 at the time of her alleged crime. However, her conviction may well be unsafe and doubtful as at the time, she was led to believe, by her boyfriend and an accomplice, that if she falsely confessed to the killing she would not be sentenced to death as she was under aged and they would both escape the death penalty. We appeal to the international organisations around the globe to intervene to stop this illegal state killing of Delaraa and at least demand a proper retrial of her case in which the entire evidence against her can be properly scrutinised by an experienced advocate and in the event of her being found guilty beyond reasonable doubt, her sentence be replaced with a lesser punishment. Needless to say that the death penalty against persons who committed their crime when under 18 is against the United Nations International Convention on the Rights of the Child. Iran signed that convention nearly 14 years ago and has ratified it.


نظرهای شما:
اردشیر عزیز
ممنون از متنی که تهیه کرده ای. من آن را در وبلاگم قرار خواهم داد. شاد و پیروز باشی
گل کو
 
اردشیر عزیز
فکر میکنم متن به طور ناقص در اینجا آمده. ازت خواهش میکنم به من ایی میل بزن
golku81@yahoo.com
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?