مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           1/24/2006

 

دعوت عام برای برگزاری جشن سده


ده بهمن : صدمین روز از زمستان: جشن پیدایش اتش توسط انسان
حکیم فردوسی اینچنین گفت: هوشنگ شاه میخواست به مار سنگی بزند وان سنگ به سنگ دیگری اصابت کردو جرقه ان . بوته ای که در ان نزدیکی بود رابه اتش میکشاند وبدین ترتیب و پیدایش
اتش را به نام جشن صده جشن میگیرند


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?