مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           6/22/2006

 

تصاویر اعدام در ایران

باز دوباره یک اعدام دیگر در ایران

عکسها از فارس نیوز


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?