مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           8/01/2006

 

رژیم جنایت پیشه آخوندی هنوز در نقض مستمر حقوق اولیه زندانیان سیاسی یکه تازی می‌کند


نظرهای شما:
)))))))))))))))))
(((((((((((((((((((
 
Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?