مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           8/06/2006

 

برای اقا

درود بر تو ای سید علی
رهبر فرزانه ایران زمین
حیف نامت که نهادند علی
نشاید که نام ات نهند ادمی
گویند که تو نایب پیغمبری
اهل مکتب و منبر و منقلی
شایع افتاد در میان الاقبانان شوشتری
که تو از یک بزچران نیز کمتری
کس نداند من که دانم
از الاق شوشتری نیز کمتری گر چه گویند تو وارث پیغمبری
با انبیا اولیا تو محشری
ولی الحق که همچون ان میمون تو یک عنتزی


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?