مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           11/30/2006

 

نه به نمایش انتخابات خبرگان

مجلس خبرگان زاییده ولایت فقیه و نگهدارنده ولایت فقیه است
نه به خبرگان ارتجاع ، نه به تمامیت استبداد مذهبی و نه به حاکمیت غاصب آخوندی است
نه ِ ملت به نمایش انتخابات ، نه به ولایت فقیه است .


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?