مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           1/16/2007

 

کميته بين المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد

نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?