مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           6/07/2008

 

Save Nahid Kalhorhttp://www.petitiononline.com/FA3NK/petition-sign.html


On 31 May 2008, Nahid Kalhor, a 21 year old graduate student of Biology at Qom's Azad University in Iran, got arrested.
The charges, according to a family member, which were not handed to her on written, were participating in an illegal political group (Confederation of Iranian Students), acting against national security etc.
She is just a dissident blogger.
Please help us gather enough signatories for the petition, and save her.


تومار برای نجات ناهید کلهر را در اینجا امضاء کنید


در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۷، ناهید کلهر، دانشجوی ۲۱ ساله فارغ تحصیل از رشتهء زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم، دستگیر شد و به بازداشتگاه قم منتقل شد.
اتهامت وی، به نقل از یکی از اعضای خانواده اش، که کتبا به او ابلاغ نشده اند، اعم هستند از عضویت در سازمان سیاسی غیر قانونی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، اقدام علیه امنیت و غیره.
در صورتی که وی فقط نویسندهء آزادیخواه وبلاگ "
آزادی بی بها نیست" بوده است.
لطفا برای نجات جان این دانشجو
تومار را امضا کرده و لطف کنید برای دیگر دوستان و آشنایانتان هم بفرستید تا امضا نمایند.

http://www.petitiononline.com/FA3NK/petition-sign.htmlنظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?