مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن است!
مواضع رسمی کانون در وبلاگ اصلی کانون منتشر می‌شود!

           11/24/2012

 

عفو بین الملل برای آزادی نسرین ستوده

هموطن امروز تقزیبا 37 روز است که نسرین ستوده وکیل دربند شیر زن ایرانی در اعتصاب غذا به سر می برد، در تمام مدت اسارت او خانواده اش با انواع آزارها شکنجه شده اند، برای نجات این مادر اسیر و احیاء حقوق قانونی اش طومار زیر را امضاء  کنید تا صدای تظلم خواهی او را به سازمانهای بین المللی برسانیم و با اعمال فشار به این حکومت خونخوار دستش را از تخطی به حقوق زندانی و عقده گشائی شخصی کوتاه کنیم 
دولت اسلامی ایران تنها با غرض شخصی مانع از دیدار یک مادر با فرزندانش شده است و در روزهای جاری ملاقات حضوری 
را برای بند زنان لغو کرده اند، این تنها نشانه میزان سبعیت و بی رحمی این اسلامگرایان بربری ست


Free rights activist Nasrin Sotoudeh


Nasrin's husband has issued an update that she's been located, however she is still on a hunger strike and being denied visitation rights. This is good news, but she should never have been jailed in the first place! Please keep sending emails demanding her immediate release.
Women's rights activist Nasrin Sotoudeh is locked up in a prison in Iran, though she's committed no crime.
She's already spent more than two years behind bars.
Nasrin has become frail after more than a month on hunger strike protesting harassment of her husband and two young children

Let's step up the pressure right now to demand Nasrin's freedom

She's been locked up in Evin Prison on the outskirts of Tehran since 2010, mostly in solitary confinement. It's a fearsome place. Inmates have been subjected to mock executions, torture and sleep deprivation.
We're lobbying for Nasrin's freedom at the United Nations, and coordinating global public pressure through the media. We need to back this up by flooding prison authorities with thousands of messages from around the world calling for Nasrin to be kept safe.
Your message will be sent directly to the Supreme Leader of Iran and the Iranian Ambassador to Australia, Canberra. 


نظرهای شما: Post a Comment

صفحه اصلی

This page is powered by Blogger. Isn't yours?